Σακούλες Συσκευασίας

Σακούλες και Σάκοι σε διάφορες διαστάσεις που αναφέρονται σε μεγάλη κλίμακα προϊόντων όπως τρόφιμα έως και απορρυπαντικά-καθαριστικά.